Gebiedtransformatie Deken van Somerenstraat te Eindhoven Tender - Studie

Inschrijving op de door de gemeente Eindhoven ingezette tender;
Volledige gebiedstranformatie van 12.000 m2 perceel naar woongebouwen.
Totaal 234 appartementen zowel nieuwbouw als deels transformatie.

Van de 17 inschrijvers is BHW-tB3 in combinatie met Ector Hoogstad Architecten en PM+ bouwmanagement net buiten de selectie gevallen en geselecteerd op de 4e plaats.

Project Boschdijk te Eindhoven Project Pastoriestraat te Eindhoven >